ANUNȚ VEHICULE RIDICATE DE PE DOMENIUL PUBLIC

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 312/30.05.2022, aduce la cunoștință publică lista autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Brăila, care au fost ridicate, transportate și depozitate de societatea BRAICAR S.A. în Depoul Radu Negru, Șoseaua de Centură nr. 6-8.

   Eliberarea vehiculului către proprietar sau deținător legal se face pe bază de proces verbal, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului anunț, dacă acesta face dovada calității de proprietar sau detinător legal și după achitarea tuturor cheltuielilor efectuate pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehicului, programul de desfășurare a acestor activități fiind de luni până sâmbătă în intervalul orar 800 – 2200, iar duminica între orele 800 – 1400.

   După expirarea termenului de 30 de zile de la data publicării anunțului, autovehiculele nerevendicate de proprietar sau deținător legal intră de drept în proprietatea Municipiului Brăila, libere de orice sarcini, urmând a fi valorificate în condițiile prevăzute de Legea nr. 421/2002

Descarcă lista
Sari la conținut