Licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a bunului denumit generic anexă-magazie, compus din construcția notată cu C1, cu o suprafață construită la sol de 49,81 mp, cu terenul aferent de 59,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Piața Uzinei, nr. 1, lot 2, NCP 97944

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 312/30.05.2022, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a bunului denumit generic anexă-magazie, compus din construcția notată cu C1, cu o suprafață construită la sol de 49,81 mp, cu terenul aferent de 59,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Piața Uzinei, nr. 1, lot 2, NCP 97944, în vederea desfășurării de activități economice, în urma schimbării de destinație.

   Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format hârtie, urmare unei solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, de la sediul organizatorului, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Cadastru și Evidență, Gestionare și Monitorizare Patrimoniu, până cel mai târziu în data de 16.09.2022.

   Data limită pentru solicitarea clarificărilor privind documentația de atribuire este 16.09.2022.

   Ofertele vor fi depuse într-un singur exemplar la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, Registratura Generală, ghișeul nr. 2, doar în ziua licitației, 20.09.2022, până cel mai târziu ora 08:45.

   Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în data 20.09.2022, ora 09:00.

   Orice acțiuni formulate împotriva deciziei comisiei de soluționarea a contestațiilor se înregistrează la Tribunalul Brăila în termen de 5 de zile de la comunicarea acesteia.

   Prezentul anunț a fost transmis în data de 09.09.2022  spre publicare de către instituțiile abilitate.

Sari la conținut