P.U.D. – ,, Construire Spațiu Comercial (Minimarket)”, la adresa strada Grației nr.59, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC

   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 04.08.2022 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatoarei Sotiriade Natalia, cu obiectivul ,, Construire Spațiu Comercial (Minimarket)”, la adresa strada Grației nr.59, Municipiul Brăila.

   Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în baza Legii 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Sari la conținut