ANUNȚ PUBLIC – Modernizare Str. Independenței, între Vadul Ghecetului și Vadul Rizeriei

Municipiul Brăila, titular al proiectului « Modernizare Str. Independenței, între Vadul Ghecetului și Vadul Rizeriei », anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul « Modernizare Str. Independenței, între Vadul Ghecetului și Vadul Rizeriei », amplasat în județul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Independenței.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – Municipiul Brăila, B-dul Independeței nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile, de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Sari la conținut