ANUNȚ PUBLIC – Construire Creșa Mică – Proiect Tip, în Municipiul Brăila, Str. Cezar Petrescu, Nr. 9A, Județul Brăila

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA,  anunţă publicul interesat asupra luării de către A.P.M Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  « Construire Cresa Mica – Proiect Tip, in Municipiul Braila, Str. Cezar Petrescu, Nr. 9A, Judetul Braila », propus a fi amplasat în jud. Brăila,  municipiul Brăila, Str. Cezar Petrescu, Nr. 9A,  nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 09:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu / Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Sari la conținut