Erată – Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 400,00 mp, situat în Brăila, Str. Paltinului T19, P196/25, NCP 97852, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, aduce la cunoștiință publică următoarea

ERATĂ
la anunțul publicat în data de 12.04.2022

privind organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 400,00 mp, situat în Brăila, Str. Paltinului T19, P196/25, NCP 97852, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință

Următoarele date prevăzute în anunțul publicat în data de 12.04.2022 se modifică după cum urmează:

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:

  • Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor, în data 16.05.2022, ora 11:00
  • Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum 10 zile de la finalizarea primei etape.

 

Celelalte condiții prevăzute în anunțul inițial nu se modifică.

Sari la conținut