ANUNȚ PUBLIC -informare cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018, aprobate prin H.G.R. nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare

Primăria Municipiului Brăila informează cetățenii cu privire la  prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018, aprobate prin H.G.R. nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific  “Ambrosia artemisiifolia”,  până la data de 30 iunie a fiecărui an. Măsurile se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

AMBROZIA (Ambrosia artemisiifolia) este o buruiană aparent inofensivă, dar care  poate cauza probleme serioase de sănătate persoanelor alergice. Informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul M.A.D.R., accesând link-ul:

 http://www.madr.ro/docs/minister/Ambrozia-prezentare-combatere.pdf

            Totodată, aducem la cunostința tuturor cetățenilor sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale sus-menționate, respectiv:

– amendă  contravențională de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice;

– amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

De asemenea, adresăm tuturor cetatenilor rugămintea de a se implica în acțiunile privind verificarea și identificarea suprafețelor de teren infestate cu buruiana ambrozia, situate pe raza Municipiului Braila.

În acest sens, persoanele interesate pot transmite informatii la adresa de email pmb@primariabraila.ro.

Sari la conținut