ANUNȚ PUBLIC – « Schimbarea destinației terenului situat în Brăila, strada Plevna nr.66A, în amenajare și modernizare parcare »

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul pentru  « Schimbarea destinației terenului situat în Brăila, strada Plevna nr.66A, în amenajare și modernizare parcare », propus a fi amplasat in municipiul Brăila, Str. Plevna, nr. 66A : proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni până vineri, între orele 09:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu / Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Sari la conținut