ANUNȚ PUBLIC – P.U.D. “Construire două locuințe P+1E Parțial și Împrejmuire Teren”, la adresa str. Minerva nr.37, Municipiul Brăila

       Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 28.02.2022 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatorilor Dobrescu Mirela – Paula, Dobrescu Marian, Dobrescu Gabriel cu obiectivul ,,Construire două locuințe P+1E Parțial și Împrejmuire Teren”, la adresa str. Minerva nr.37, Municipiul Brăila.

        Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila conform Legii 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică.

      În contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, persoanele participante sunt obligate să poarte mască de protecție la intrarea în Primăria Municipiului Brăila. Accesul în sala de ședințe se va face în limita locurilor disponibile, respectându-se totodată distanțarea fizică impusă de normele sanitare în vigoare.

Sari la conținut