P.U.Z. ,,Construire Depozit Cereale, Șopron Unelte Agricole, Platforme și Instalații de Stins Incendiu – Hidranți Exteriori, Schimbare Destinație C1,C8 din Șopron în Magazie, Construire Gospodărie Apă” la adresa Str. Lanului nr.9, Tarla 24, Parcela 229/2, Loturi 1,3,4, din Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC

   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că S.C. Rumsfeld S.R.L. reprezentată de Arghir Valentin, a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Construire Depozit Cereale, Șopron Unelte Agricole, Platforme și Instalații de Stins Incendiu –Hidranți Exteriori, Schimbare Destinație C1,C8 din Șopron în Magazie, Construire Gospodărie Apă” la adresa Str. Lanului nr.9, Tarla24, Parcela 229/2, Loturi 1,3,4, din Municipiul Brăila.

   Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-13.00 până la data de 07.03.2022 la Primăria Municipiului Brăila, persoana de contact inspector Eugen Kerestely tel. 0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică / Consultare documentatii de urbanism.

   Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite în scris Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1, sau se pot trimite la e-mail eugen.kerestely@primariabr.ro.

   Răspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut