P.U.Z. – Construire Centru Comercial, str. Industriei, nr. 17

ANUNŢ PUBLIC

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 17.01.2022 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatorului Electromontaj S.A. cu obiectivul ,,Construire Centru Comercial cu Regim de Înălțime Parter și Etaj format din: 1. Hypermarket ( incluzând spațiu comercializare și servire produse tip fast food, padocuri cărucioare, rezervă de incendiu și grup pompare); 2. Supermarket ( incluzând rezervă de incendiu și stație pompare); 3. Clădire spații comerciale; amenajare accese auto și pietonale, amenajare parcări, amplasare mijloace publicitare pe teren și fațade, posturi trafo și de conexiune, amenajare spații verzi, împrejmuire, organizare de șantier”  la adresa Str. Industriei nr.17 lot 2, Str. Industriei lot 3; nr.cad. 96251 și nr.cad. 96252 din Municipiul Brăila.       

Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila conform Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, persoanele participante sunt obligate să poarte mască de protecție la intrarea în Primăria Municipiului Brăila. Accesul în sala de ședințe se va face în limita locurilor disponibile, respectându-se totodată distanțarea fizică impusă de normele sanitare în vigoare.          

Sari la conținut