P.U.Z. – ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL – PIESE PENTRU MAȘINI AGRICOLE ȘI GARD LA STRADĂ” la adresa Șos. Baldovinești nr. 67 lot 2 + 69, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 23.12.2021 ora 10.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatorilor Pascu Liviu și Pascu Beata cu obiectivul  ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL – PIESE PENTRU MAȘINI AGRICOLE ȘI GARD LA STRADĂ” la adresa Șos. Baldovinești nr. 67 lot 2 + 69, Municipiul Brăila.

Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică precum și cu Legea  nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu H.G. nr. 1.242 / 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Sari la conținut