ANUNȚ PUBLIC – PUZ -“Construire Centru Comercial cu Regim de Înălțime Parter și Etaj”

    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că Electromontaj S.A. a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,Construire Centru Comercial cu Regim de Înălțime Parter și Etaj format din: 1. Hypermarket ( incluzând spațiu comercializare și servire produse tip fast food, padocuri cărucioare, rezervă de incendiu și grup pompare); 2. Supermarket ( incluzând rezervă de incendiu și stație pompare); 3. Clădire spații comerciale; amenajare accese auto și pietonale, amenajare parcări, amplasare mijloace publicitare pe teren și fațade, posturi trafo și de conexiune, amenajare spații verzi, împrejmuire, organizare de șantier” la adresa Str. Industriei nr.17 lot 2, Str. Industriei lot 3; nr.cad. 96251 și nr.cad. 96252 din Municipiul Brăila.

    Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-15.00 și vineri între orele 10.00-13.00 până la data de 07.01.2022 la Primăria Municipiului Brăila, persoana de contact inspector Eugen Kerestely tel.0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică/Consultare documentații de urbanism.

    Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite în scris la Primăria Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1, sau se pot trimite la e-mail kerestely@primariabr.ro.

    Raspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut