Anunț – Termen limită solicitare subvenţii de la bugetul local pentru anul 2022 pentru asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale

 

    Până la data de 30.09.2021, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

  a.  sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
  b. administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila şi se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, în vigoare, aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
  c. deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie la data depunerii documentaţiei;
  d. solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii, pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2022.

   Documentaţia se depune în pachet închis la registratura Primăriei Municipiului Brăila până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2021.
   Tipurile de servicii sociale, categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţii de la bugetul local, precum şi documentaţia de solicitare se regăsesc în HCLM nr.410/30.08.2018.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA

Sari la conținut