ANUNȚ PUBLIC -“Extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Brăila”

Municipiul Brăila, titular al  proiectului « Extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Brăila », anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesară efectuarea evaluarii impactului asupra mediului,  pentru proiectul, « Extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Brăila – str. Aleea Culturii (parcarea din curtea interioară a blocurilor 10, 17, 18); Cartier Obor, Aleea Lalelelor (inclusiv aleea pietonală situată între blocurile S si D2); Str. Comunarzi nr. 25 (aleea dintre blocurile A38 si A35); Aleea Invăţătorilor nr. 3 (în curtea interioară a blocului O2); Şoseaua Buzăului nr. 22 (în curtea interioară a blocului A23); Careu Parc Monument Lot 1 (sala Polivalentă); Careu Parc Monument Lot 2 (Zona fitness); Cartier Hipodrom, Aleea Policlinicii, bloc. G15 (spaţiu de joacă); Cartier Hipodrom; Aleea Trandafirilor bloc. C5 (spaţiu de joacă); Cartier Obor, bloc R7 (spaţiu de joacă); Comuna din Paris nr. 93, (spaţiu de joacă lângă Casa de Cultură Nedelcu Chercea); Piaţa Dorobanţi nr. 2bis (în curtea interioară a blocului 25B).

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – municipiul Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. 5, in zilele lucrătoare între orele 09 :00-13 :00, precum şi la următoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări/Acorduri de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii pe pagina de internet a autoritătii competente pentru protecţia mediului.

Sari la conținut