Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Mun. Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 220, în suprafaţă de 45.054,00 mp, din care suprafața de 37.475,00 mp, NCP 85322, NCP 85323 și  NCP 85324, loturi construibile, exclusiv pentru edificarea unui obiectiv economic, pe o perioadă de 49 ani,  iar suprafața de 7.579,00 mp, NCP 85325, NCP 85326, NCP 85327, NCP 85328, NCP 85329 și NCP 85330,  pentru crearea căilor de acces și a utilităților aferente, pe o perioadă de 18 luni.

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 373/16.07.2021, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 427/11.08.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 220, în suprafaţă de 45.054,00 mp, din care suprafața de 37.475,00 mp, NCP 85322, NCP 85323 și  NCP 85324, loturi construibile, exclusiv pentru edificarea unui obiectiv economic, pe o perioadă de 49 ani,  iar suprafața de 7.579,00 mp, NCP 85325, NCP 85326, NCP 85327, NCP 85328, NCP 85329 și NCP 85330,  pentru crearea căilor de acces și a utilităților aferente, pe o perioadă de 18 luni.

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:

  • Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor, în data 28.09.2021, ora 10:00
  • Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum 10 zile de la finalizarea primei etape.

   Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format letric/electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise depusă la Registratura Generală/transmisă prin sistemul de poștă electronică/clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă de e-mail valabilă pentru corespondență și va avea anexată dovada achitării prețului caietului de sarcini.

  Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită la casieria Primăriei Municipiului Brăila /prin ordin de plată în contul Municipiului Brăila:

Banca: Trezoreria Municipiului Brăila

Beneficiar: Unitatea Adminstrativ Teritorială a Municipiului Brăila

Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX

C.I.F.: 4205670.

Sari la conținut