ANUNȚ PUBLIC -Lotizare în vederea construirii unui ansamblu de locuințe

  • Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că Ifrim Gelu și Ifrim Micuța Dori au depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,Lotizare în vederea construirii unui ansamblu de locuințe” la adresa T.37, P.275/3/2/2 Lot 1/1, 275/1, 275/2, 275/3/1, 275/3/2/1 lot 1, nrc 98718 din Municipiul Brăila.
  • Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-13.00 până la data de 30.07.2021 la Primăria Municipiului Brăila, persoana de contact inspector Eugen Kerestely tel.0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică/Consultare documentații de urbanism.
  • Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1, sau se pot trimite la e-mail eugen.kerestely@primariabr.ro.

          Raspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut