P.U.Z.-al inițiatorului S.C. RELDO S.R.L. cu obiectivul ,,DESFIINȚARE CORP C1, CONSTRUIRE DEPOZIT CUTII VALORI, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACEES AUTO ȘI PIETONAL ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” la adresa Str. Mircea Mălăeru nr. 2-2C-80, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC

   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 23.04.2021 ora 10.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatorului S.C. RELDO S.R.L. cu obiectivul ,,DESFIINȚARE CORP C1, CONSTRUIRE DEPOZIT CUTII VALORI, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACEES AUTO ȘI PIETONAL ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” la adresa Str. Mircea Mălăeru nr. 2-2C-80, Municipiul Brăila.

   Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică precum și cu Legea  nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu H.G. nr. 293 / 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Sari la conținut