ANUNȚ PUBLIC -proiect „Amenajare Orășelul Copiilor și Skate Parc în Parc Monument Brăila”

MUNICIPIUL BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Amenajare Orășelul Copiilor și Skate Parc în Parc Monument Brăila”, propus a fi amplasat în Jud.Brăila, Municipiul Brăila, Parc Monument, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, din Mun. Brăila, B-dul Independenței nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 13,00 și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Sari la conținut