Regulament pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Braila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România

   În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la “Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Braila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania”.

   Propunerile, sugestiile și opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primăriei Municipiului Brăila, Piața lndependenței nr. 1, pe fax la numărul de telefon 0239/692394 sau la adresa de e-mail directiacultura@primariabraila.ro până Ia data de 7.04.2021.

   Persoana desemnată să primească propunerile, sugestiile și opiniile este doamna Camelia Martinov.

   Proiectul de hotărâre poate fi consultat de către cei interesați la sediul Primăriei Municipiului Brîila, Piata Independenței nr. 1, cam 19 și pe pagina de web www.primariabraila.ro secțiunea transparență decizională – consultare online.

Accesează

 

Sari la conținut