P.U.Z. – ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL S+P+1E” la adresa B-dul Dorobanților nr. 366, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC

   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 21.12.2020 ora 10.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatorului LIPAN NECULAI cu obiectivul ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL S+P+1E” la adresa B-dul Dorobanților nr. 366, Municipiul Brăila.

   Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică precum și cu Legea  nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu H.G. nr. 1065 / 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Sari la conținut