Licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani,a terenului în suprafață de 5,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 333, adiacent bl. I3, în vederea amplasării unui panou publicitar

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 596/29.10.2020, modificată și completată prin  H.C.L.M. Brăila nr. 620/13.11.2020, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a terenului în suprafață de 5,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 333, adiacent bl. I3, în vederea amplasării unui panou publicitar.

Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format hârtie de la sediul organizatorului, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Cadastru și Evidență, Gestionare și Monitorizare Patrimoniu, urmare unei solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, începând cu data prezentului anunț și până cel mai târziu în data de 10.12.2020.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor privind documentația de atribuire este 10.12.2020.

Ofertele vor fi depuse într-un singur exemplar la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, Registratura Generală, ghișeul nr. 2, doar în ziua licitației, 21.12.2020, până cel mai târziu ora 09:45.

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în data 21.12.2020, ora 10:00.

Orice acțiuni formulate împotriva deciziei comisiei de soluționarea a contestațiilor se înregistrează la Tribunalul Brăila în termen de 5 de zile de la comunicarea acesteia.

            Prezentul anunț a fost transmis în data de 19.11.2020 spre publicare de către instituțiile abilitate.

Sari la conținut