PUZ – SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ SUBSOL TEHNIC PARTER ȘI ETAJ ÎN SPAȚIU COMERCIAL – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ACTIVITĂȚI DE CATERING, RESTAURANT” la adresa Str. Vlad Țepeș nr. 2A și Calea Călărașilor nr. 247 lot 2/3 – NRC. 93488, Municipiul Brăila

   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 18.11.2020 ora 10.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatorilor RENȚEA AURELIAN ȘI RENȚEA MARILENA cu obiectivul,,SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ SUBSOL TEHNIC PARTER ȘI ETAJ ÎN SPAȚIU COMERCIAL – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ACTIVITĂȚI DE CATERING, RESTAURANT” la adresa Str. Vlad Țepeș nr. 2A și Calea Călărașilor nr. 247 lot 2/3 – NRC. 93488, Municipiul Brăila.
   Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică precum și cu Legea  nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu H.G. nr. 856 / 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Sari la conținut