P.U.Z. ce are ca obiectiv ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL S+P+1E” la adresa B-dul Dorobanților nr. 366, Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că LIPAN NECULAI a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL S+P+1E” la adresa B-dul Dorobanților nr. 366, Municipiul Brăila.

Persoanele interesate pot să consulte documentele de luni până joi între orele 9.00 – 16.00 și vineri între orele 9.00 – 13.30 în intervalul 06.10.2020 – 05.11.2020 la registratura Primăriei Municipiului Brăila, ghișeele 8-9, persoana de contact inspector Mădălina Iordache tel.0239/694947 int.121.

Eventualele sugestii şi propuneri se depun la Primăria Municipiului Brăila sau se pot trimite la e-mail madalinaiordache@primariabraila.ro sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro/ la secțiunea

Consultare publică/Consultare documentații de urbanism până la 05.11.2020.Raspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut