ANUNȚ PUBLIC referitor la “Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea-Etapa a II-a”

ANUNȚ PUBLIC

     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea-Etapa a II-apropus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, Cartier Nedelcu Chercea: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni până vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări / Acordul de mediu / Drafturi acte reglementare.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.

Sari la conținut