PUZ – ,,DESFIINȚARE CORP C5 ȘI CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI BIROURI” la adresa Șos. Baldovinești – Complex Fânărie, loturile 1,2,3/2 și Str. Negru Vodă colț cu Oltului, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC

          Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 19.08.2020 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatorului S.C. AUTOSERVICE TOTAL S.R.L. cu obiectivul ,,DESFIINȚARE CORP C5 ȘI CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI BIROURI” la adresa Șos. Baldovinești – Complex Fânărie, loturile 1,2,3/2 și Str. Negru Vodă colț cu Oltului, Municipiul Brăila.

          Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică precum și cu Legea  nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 coroborată cu H.G. nr. 553 / 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României precum și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Sari la conținut