Erată – Licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul C.L.M. Brăila, a bunului denumit generic „Punct termic”, imobil compus din construcția C6 – punct termic (PT5 Dorobanți)

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, aduce la cunoștiință publică următoarea

ERATĂ

la anunțul publicat în data de 28.07.2020 privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe
o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a
bunului denumit generic „Punct termic”, imobil compus din construcția C6 – punct termic (PT5
Dorobanți), cu o suprafață construită la sol de 298,00 mp și terenul aferent în suprafață de 298,00 mp
indiviz din suprafața totală de 2.629,00 mp, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului
Brăila, situat în Municipiul Brăila, Str. Școlilor, nr. 43 – Str. Mihai Bravu, nr. 161, în vederea
desfășurării de activități economice, în urma schimbării destinației

   Următoarele date prevăzute în anunțul publicat în data de 28.07.2020 se modifică după cum urmează:
   Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format hârtie de la sediul organizatorului, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Cadastru și Evidență, Gestionare și Monitorizare Patrimoniu, urmare unei solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, începând cu data prezentului anunț și până cel mai târziu în data de 25.08.2020.
   Data limită pentru solicitarea clarificărilor privind documentația de atribuire este 25.08.2020.
   Ofertele vor fi depuse într-un singur exemplar la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, Registratura Generală, ghișeul nr. 2, doar în ziua licitației, 02.09.2020, până cel mai târziu ora 09:45.
   Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 402, în data 02.09.2020, ora 10:00.
   Celelalte condiții prevăzute în anunțul inițial nu se modifică.

Anunț inițial

Sari la conținut