PUD – CONSTRUIRE SHOWROOM CU BIROURI P+1E PARȚIAL ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E” situat pe Tarlaua 32, Parcela 253/13, Lot 1/1/1/1 din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC

 Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă că în data de 29.07.2020 ora 9.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică având pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al iniţiatorilor TECUCEANU CRISTIANA și TECUCEANU CODIN, având ca obiectiv ,,CONSTRUIRE SHOWROOM CU BIROURI P+1E PARȚIAL ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E” situat pe Tarlaua 32, Parcela 253/13, Lot 1/1/1/1 din Municipiul Brăila.
   Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică precum și cu Legea  nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 coroborată cu H.G. nr. 553 / 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României precum și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Sari la conținut