Anunț Public – Amenajare zonă parcări str.Ghioceilor c/c str. Roșiori

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA, anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul «Amenajare zonă parcări str.Ghioceilor c/c str.Roșiori», propus a fi amplasat în jud. Brăila, municipiul Brăila, str.Ghioceilor c/c str.Rosiori, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Sari la conținut