PUZ-Construire Clinică Stomatologică Sparțial+P+E1+E2 retras împrejmuire și desființare construcții C1,C2,C3,C4 și construcții provizorii)” la adresa B-dul Independenței nr. 214, Municipiul Brăila.

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că S.C. Stelidental S.R.L. a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,Construire Clinică Stomatologică Sparțial+P+E1+E2 retras împrejmuire și desființare construcții C1,C2,C3,C4 și construcții provizorii)” la adresa B-dul Independenței nr. 214, Municipiul Brăila.
Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-13.30 până la data de 19.07.2020 la Primăria Municipiului Brăila, persoana de contact inspector Eugen Kerestely tel.0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică/Consultare documentații de urbanism.
Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1, sau se pot trimite la e-mail eugen.kerestely@primariabr.ro.
Raspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut