Anunț public APM Brăila privind obiectivul de investiții “Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila”

A N U N Ț  P U B L I C

   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării de către APM Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila”, propus a fi amplasat în Județul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 342B – Stadion Complex Sportiv Progresul: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

   Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – Mun. Brăila, B-dul Independenței nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Sari la conținut