PUZ – Operațiuni Notariale-Dezmembrare Terenuri în Vederea Construirii de Spații de Depozitare, Birouri, Servicii și Locuințe la adresa Tarlaua 32, Parcelele 253/11, 253/12, 253/15

ANUNŢ PUBLIC

   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că Nicoară Ileana, Nicoară Mihaela, și Nicoară Saghina au depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,Operațiuni Notariale-Dezmembrare Terenuri în Vederea Construirii de Spații de Depozitare, Birouri, Servicii și Locuințe” la adresa Tarlaua 32, Parcelele 253/11, 253/12, 253/15, din Municipiul Brăila.
   Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-13.30 până la data de 17.06.2020 la Primăria Municipiului Brăila, persoana de contact inspector Eugen Kerestely tel.0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică/Consultare documentații de urbanism.
   Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1, sau se pot trimite la e-mail eugen.kerestely@primariabr.ro.
  Raspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut