ANUNȚ IMPORTANT Procedură privind declararea decesului

ANUNȚ IMPORTANT

 

Procedură privind declararea decesului – revizuită

 

În contextul prelungirii stării de urgență pe teritoriul României, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, nr. 311/14.04.2020, Partea I,  a Decretului nr. 240/2020, potrivit procedurii de declarare și înregistrare a decesului, comunicată de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru celeritatea înregistrării actului de deces, eliberarea adeverinței de înhumare/incinerare și a certificatului de deces, începând cu data de 15.04.2020:

– medicul care a constatat decesul/persoana desemnată la nivelul Spitalului  /unității medicale/Serviciului de medicină legală/medicul de familie, va transmite prin intermediul serviciilor de poștă electronice securizate (e-mail), catre Biroul de stare civilă din cadrul SPCLEP Brăila, certificatul medical constatator al decesului împreună cu copia  actului de identitate al persoanei decedate, sau a dovezii eliberate de instituțiile competente, prin care se confirmă datele de identitate ale acesteia, în lipsa actului de identitate;

– ofițerul de stare civilă competent va înregistra decesul și va întocmi actul de  deces, urmând a transmite, tot prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate, copia adeverinței de înhumare/incinerare, document care va  fi înmânat aparținătorului defunctului;

– certificatul de deces în original se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență, în cazul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor  Brăila,  în baza unei programări telefonice prealabile la nr. 0239/611700, int. 23;

– după încetarea stării de urgență, pentru decesele având alte cauze decât noul coronavirus, se reia procedura de înregistrare a decesului, respectiv, cea stabilită de Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă.

Sari la conținut