ANUNȚ IMPORTANT Procedură privind declararea nașterii

ANUNȚ IMPORTANT

 

Procedură privind declararea nașterii

 

În contextul prelungirii stării de urgență pe teritoriul României, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, nr. 311/14.04.2020, Partea I,  a Decretului nr. 240/2020, potrivit procedurii de declarare și înregistrare a nașterii, comunicată de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, începând cu data de 15.04.2020:

1.În cazul nașterilor produse în unități medicale până la data intrării în vigoare a decretului, în cazul în care au fost înmânate părinților certificatele medicale constatatoare ale născutului viu, transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea nașterii se poate face, în termenul legal de 30 de zile pentru născutul viu, de oricare dintre părinți prin intermediul poștei electronice securizate.

2.În cazul nașterilor produse în unități medicale până la data intrării în vigoare a decretului pentru care nu au fost înmânate părinților certificatele medicale constatatoare ale nașterii, precum și pentru nașterile produse după această dată, transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea nașterii se va face, în termenul legal, de către persoana desemnată din unitatea medicală unde s-a produs nașterea, prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorități ale statului român.

3.În ambele situații, documentele necesare pentru înregistrarea nașterii sunt:

– certificatul medical constatator al născutului viu;

– actele de identitate ale părinților;

– certificatul de căsătorie, după caz;

– declarația unuia dintre părinți cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care părinții au domicilii diferite, potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (12) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care mama nu este căsătorită, declarația de recunoaștere a copilului dată în fața notarului public sau a ofițerului de stare civilă va fi preluată după încetarea stării de urgență.

4.Ofițerul de stare civilă care înregistrază nașterea va transmite unității medicale/medicului care a emis certificatul medical constatator, tot prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorități ale statului român, o dovadă privind înregistrarea nașterii, care va cuprinde și codul numeric atribuit, în care se va menționa faptul că înregistrarea nașterii s-a făcut potrivit art. 12 din decret, iar certificatul de naștere se va elibera după încetarea stării de urgență,  în baza unei programări telefonice prealabile la numărul de telefon: 0239/611700, interior: 23.

5.Declararea și înregistrarea nașterilor după împlinirea termenului legal se va face după încetarea stării de urgență, în condițiile legii.

6.Adresa de e-mail a Biroului de Stare Civilă este: starecivila@primariabraila.ro

 

Sari la conținut