Atribuții Oficiul Arhivă

Atributii ale Oficiului  Arhiva:

  • Intocmeste, pe baza propunerilor celorlalte compartimente, nomenclatorul arhivistic al Institutiei, termenele de pastrare si urmareste aplicarea acestora in conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996 – Legea Arhivelor Nationale;
  • Preia periodic de la compartimentele din Institutie, pe baza de proces – verbal, documentele ce trebuie pastrate in arhiva;
  • Asigura aranjarea documentelor pe criterii de temporalitate si specialitate;
  • Asigura pastrarea documentelor in arhiva in conditii optime pentru a evita degradarea acestora;
  • Ia masuri cu privire la conservarea, selectionarea arhivei si predarea materialelor selectate la Arhivele Nationale sau, dupa caz, agentilor economici de colectare a deseurilor;
  • La solicitarea compartimentelor din cadrul institutiei sau a altor solicitanti, elibereaza copii dupa actele arhivate cu caracter public;
  • Intocmeste adeverinte privind vechimea in munca a angajatilor institutiilor a caror evidente se afla spre pastrare in arhiva Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului Braila;
  • In caz de pierdere, alterare, distrugere sau sustragere de documente sesizeaza organul executiv si politia.
Sari la conținut