Atribuții Registru Agricol

Atribuții ale Compartimentului Registrul Agricol:

  • Organizeaza si actualizeaza registrele agricole in sensul inregistrarii la cerere a terenurilor agricole dobândite conform legilor de restituire, partaj, succesiuni sau acte de vânzare-cumparare si efectuarea operatiunilor de scadere a unor suprafete instrainate cu acte;
  • Organizeaza si actualizeaza registrul agricol privind inventarierea animalelor detinute de populatie;
  • Elibereaza adeverinte necesare intocmirii dosarelor de somaj, ajutor social, burse scolare, handicapati etc;
  • intocmeste contracte agricole pentru terenul din intravilan si extravilanul localitatii pe o perioada determinata (un an), urmarind modul in care detinatorii terenurilor asigura cultivarea acestora;
  • Organizeaza evidenta domeniului public si privat agricol al Unitatii Administrativ Teritoriale si asigura actualizarea acestuia;
  • Face propuneri pentru inchirierea si concesionarea terenurilor agricole de pe teritoriul administrativ al Unitatii Administrativ Teritoriale al Municipiului Braila, tinând si evidenta acestora;
  • Elibereaza certificate de producator agricol si titlu de proprietate conform legislatiei in vigoare;
  • Identifica terenurile libere din intravilan si situatia tehnica si juridica a acestora, colaborând in acest sens cu Biroul Urbanism si Serviciul Autorizare Constructii si Demolari;
  • Constata si aplica sanctiuni contraventionale, precum si masurile de control preventiv.
Sari la conținut