Informare privind eliberarea actelor de identitate

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

Actele de identitate și condiții de eliberare

 • Actul de identitate se eliberează, în condițiile legii, de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință al persoanei fizice, în baza cererii acesteia sau reprezentantului său legal
 • 22, ALIN. 1, ORDONANTA DE URGENTA 97/2005 „TITULARII ACTELOR DE IDENTITATE, PRECUM SI AUTORITATILE PUBLICE SUNT OBLIGATI SA IA MASURI PENTRU A EVITA DETERIORAREA, DISTRUGEREA, PIERDEREA SAU FURTUL ACESTORA”.  Conform art. 43, lit. (a) din Ordonanța de Urgenta 97/2005, nerespectarea art. 23, alin.1, constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 25 lei (ron) – 50 lei (ron).
 • Conform O.U.G. 97/2005, termenul de eliberare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
 • În funcție de volumul de cereri pentru eliberarea cărților de identitate, Serviciul Public Comunitare Local de Evidență a Persoanelor poate elibera  un act de identitate în minum 20 de zile calendaristice de la data depunerii.
 • Data programării pentru eliberarea actelor de identitate este comunicată la depunerea actelor în ghișeul de primiri acte.
 • Cetățenii care doresc eliberarea cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel comunicat la data depunerii pot anexa o cerere în acest sens, odată cu depunerea actelor sau ulterior la secretariatul serviciului, în care să se precizeze data la care se dorește eliberarea, motivul urgenței (ex. plecarea în străinătate, prezentare la medic, angajare, etc…) și pot anexa și o dovadă a urgenței.
 • Nu se percepe taxă de urgență!.
 • Cererea este analizată și aprobată de șeful serviciului.

Formular E 401

În scopul soluționării cererilor cetățenilor romani care solicita completarea formularului E 401, privind componenta familiale, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/1971, venim cu următoarele precizări:

Conform prevederilor regulamentelor europene menționate, instituțiile responsabile de completarea formularului E 401 pentru lucrătorii, cetățenii români care au domiciliul în România și care își desfășoară activitatea în alte state membre ale Uniunii Europene sunt autoritățile competente in materie de evidență a persoanelor și stare civilă.

 La completarea formularului E 401 (partea B) se va proceda după cum urmează:

 1. Instituția responsabilă de completarea formularului E 401 (partea B) pentru lucrătorii, cetățenii români care au domiciliul în România și care își desfășoară activitatea în alte state membre ale Uniunii Europene, este structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la domiciliul solicitantului.
 2. Indiferent de modalitatea de primire a formularului, fie de la instituțiile competente din celelalte state membre în care își desfășoară activitatea lucrătorii migranți români, prin intermediul Direcțiilor de Muncă și Protecție Socială Județene, respectiv a mun. București, fie direct de la aceștia, se vor verifica în Registru Național de Evidență a Persoanelor datele înscrise în formular și vor fi certificate prin aplicarea de către șeful serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor a semnăturii și ștampilei;
 3. În situația în care completarea formularului este solicitată de către lucrătorul migrant român sau de o persoană împuternicită de către acesta, se va completa cererea (pe care o puteți procura, în curtea interioară de la xerox) și se va prezenta procura, în original, iar la completarea formularului se va proceda în modul prezentat la punctul 2.

 Documente necesare pentru eliberarea formularului E 401

 1. Cererea de înaintare și formularul E 401 (pe care o puteți procura, în curtea interioara de la xerox);
 2. Certificat de naștere a copiilor menționate la rubrica 4;
 3. Certificat de căsătorie;
 4. Taxă furnizări date in valoare de 1 leu / persoana;
 5. Actul de identitate;
 6. În situația în care solicitantul nu se află in țară, mandatarul va prezenta o procură specială.
Sari la conținut