Acte necesare pentru elibiberarea certificatelor de stare civilă din arhivă

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ  DIN ARHIVĂ

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, personal sau prin împuternicit cu procură specială, un nou certificat.

Pentru certificatele de naştere, căsătorie şi deces solicitate de la ARHIVĂ, sunt necesare următoarele acte:

  • cerere (formular tip);
  • act de identitate, valabil – original;
  • 2 plicuri simple (pentru persoanele care solicită certificate din alte localităţi).
 • Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului.

Pentru copiii minori, care nu au acte de identitate, certificatul de naştere se eliberează numai părinţilor ( la cerere se vor ataşa copii xerox de pe actele de identitate ale ambilor părinţi) sau reprezentantului legal.

Pentru copiii minori, cu vârsta cuprinsă între     14 – 18 ani, certificatul de naştere se eliberează la cererea acestuia, fiind obligatorie şi prezenţa unui părinte sau a reprezentatului legal.

 • Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau la cererea ambilor soţi.
 • persoane îndreptăţite.

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

Livretul de familie se eliberează la cererea unuia din părinţi, chiar dacă nu sunt căsătoriţi, cu condiţia să aibă domiciliul comun şi să prezinte următoarele documente:

 • Acte de identitate valabile – originale;
 • Certificatele de naştere ale copiilor – originale;

Şi după caz:

 • Certificat de căsătorie – original;
 • Certificat de naştere – părinte – original;
 • Hotărâre judecătorească de desfacere a căsătoriei, rămasă definitivă şi irevocabilă – original;
 • Hotărâre de încredinţare sau plasament familial – original;
 • Sentinţa civilă de stabilire domiciliu minor – original, rămasă definitivă și irevocabilă.
Sari la conținut