Acte necesare pentru inregistrarea decesului

  • Certificat medical constatator al decesului care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie constatată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule – original și fotocopie. În conformitate cu prevederile art. 58 din H.G. nr. 64 din 26 ianuarie 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, certificatul medical constatator al decesului, trebuie să aibă completate rubricile de la ”C” și lit. ”D”, privind cauzele decesului.
  • Actul de identitate al decedatului – original;
  • Certificat de naştere al decedatului – original;
  • Certificat de căsătorie al decedatului, dacă este cazul – original;
  • Livret militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat;
  • Actul de identitate al declarantului – original şi 2 fotocopii.

În cazul în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea Parchetului.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

  • 3 zile de la data încetătii din viaţă, în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia;
  • 48 ore de la momentul decesului sau al găsirii cadavrului, atunci când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru.