Acte necesare pentru inregistrarea decesului

  • Certificat medical constatator al decesului care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie constatată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule – original și fotocopie. În conformitate cu prevederile art. 58 din H.G. nr. 64 din 26 ianuarie 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, certificatul medical constatator al decesului, trebuie să aibă completate rubricile de la ”C” și lit. ”D”, privind cauzele decesului.
  • Actul de identitate al decedatului – original;
  • Certificat de naştere al decedatului – original;
  • Certificat de căsătorie al decedatului, dacă este cazul – original;
  • Livret militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat;
  • Actul de identitate al declarantului – original.

În cazul în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea Parchetului.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

  • 3 zile de la data încetătii din viaţă, în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia;
  • 48 ore de la momentul decesului sau al găsirii cadavrului, atunci când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru.
Sari la conținut