Acte necesare pentru constituirea dosarului de transcriere a actelor de stare civilă ale cetățenilor români încheiate ăn străinătate (naștere, căsătorie, deces)

 1. Cererea de transcriere a certificatului sau extrasului de naştere se adresează primarului unităţii administrativ – teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul unul dintre părinţi, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură special (care să cuprindă și declarația ambilor părinți cu privire la domiciliul copilului), însoţită de următoarele documente:
  • Certificat sau extras eliberat de autorităţile străine, cu apostilă, supralegalizare, după caz – original;
  • Traducere legalizată, autentificată de un notar public ori de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României în străinatate – original;
  • Certificatele de naştere ale părinţilor – originale;
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă este cazul) – originale;
  • Actele de identitate sau pasapoarte (dupa caz) – originale;
  • Declaraţie, dată de părintele care declară, dată în faţa ofiţerului de stare civilă (sau, după caz, în fața notarului), în cazul în care aceștia au domicilii diferite în actele de identitate;
  • Declaraţie că nu mai există un alt act transcris sau înscris, dată în faţa ofiţerului de stare civilă.

       În cazul în care persoana îndreptățită nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:

  • Procură specială autentificată (dată la notar public, în țară; în străinătate – la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin traducere legalizată în România) sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;
  • Act de identitate mandatar – original.

      Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile.

      Transcrierea pote fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.

      Dacă părinții au domiciliul în străinătate și nu au avut niciodată domiciliul în România, cererea se depune la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 București.

 1. Cererea de transcriere a certificatului sau extrasului de căsătorie se adresează primarului unităţii administrativ – teritoriale pe raza căreia îşi au domiciliul comun soţii sau dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, însoţită de următoarele documente:
  • Certificat sau extras eliberat de autorităţile străine, cu apostilă, supralegalizare, după caz – original;
  • Traducere legalizată, autentificată de un notar public ori de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României în străinatate – original;
  • Certificatele de naştere;
  • Actele de identitate sau pasapoarte (dupa caz;
  • Declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a cetăţeanului român, cu privire la numele de familie purtat după căsătorie, în cazul în care în certificatul sau extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele de familie al soţilor după căsătorie;
  • Declaraţie că nu mai există un alt act transcris sau înscris, dată în faţa ofiţerului de stare civilă.

În cazul în care persoana îndreptățită nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:

  • Procură specială autentificată (dată la notar public, în țară; în străinătate – la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin traducere legalizată în România) sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;
  • Act de identitate mandatar – original.

Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile.

Transcrierea pote fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.

 1. Cererea de transcriere a CERTIFICATULUI SAU EXTRASULUI DE DECES se adresează primarului unităţii administrativ – teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, însoţită de următoarele documente:
  • Certificat sau extras eliberat de autorităţile străine, cu apostilă, supralegalizare, după caz – original;
  • Traducere legalizată, autentificată de un notar public ori de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României în străinatate, după caz – original;
  • Act de identitate decedat – original;
  • Certificat de naştere decedat – original;
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul – original;
  • Declaraţie că nu mai există un alt act transcris sau înscris, dată în faţa ofiţerului de stare civilă.
  • Livret militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat;
  • Actul de identitate al solicitantului – original.

În cazul în care persoana îndreptățită nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:

  • Procură specială autentificată (dată la notar public, în țară; în străinătate – la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin traducere legalizată în România) sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;
  • Act de identitate mandatar – original.

Dacă declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile.

Transcrierea pote fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.

Sari la conținut