Acte necesare BIROU AUTORITATE TUTELARĂ

Documente necesare eliberării dispozițiilor de curatelă specială pentru reprezentarea/asistarea minorilor la dezbaterea succesiunilor:

 • Adresa emisă de catre biroul notarial unde se dezbate succesiunea, prin care se solicită instituirea curatelei speciale în cazul minorului;
 • Copie act de identitate minor (C.I. pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani)
 • Copie certificat de naștere minor
 • Copie act de identitate al curatorului special
 • Copie act de identitate al părintelui supraviețuitor;
 • Copie certificat deces

Documente necesare eliberarii dispozițiilor de curatelă specială pentru reprezentarea/asistarea minorilor la încheierea actelor de dispoziție (vânzare, cumpărare. donație, partaj)

 • Adresă emisă de catre biroul notarial unde are loc încheierea actelor prin care se solicită instituirea curatelei speciale în cazul minorului;
 • Copie act de identitate/minor (C.I. pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani)
 • Copie certificat de naștere minor
 • Copie act de identitate al curatorului special
 • Copie acte de identitate părinți (în cazul în care unul dintre părinți este decedat copie certificat deces al acestuia)
 • Copie certificat de moștenitor
 • Copie a actului bunului care face obiectul încheierii actului notarial (certificat moștenitor, contract vânzare cumpărare)

Mențiune:
Este necesar ca persoana care va fi numită curator special al minorului să aibă capacitate deplină de exercițiu, să nu sufere de afecțiuni neuro-psihice și să aibă domiciliul pe raza Municipiului Brăila 

Documente necesare eliberării dispozițiilor de autorizare a reprezentantului legal (părinte) al minorului pentru efectuarea operațiunilor de retragere a unor sume de bani/lichidare/închidere conturi bancare deschise pe numele minorului:

 • Cerere adresată Primarului Municipiului Brăila, formulată de reprezentantul legal al minorului în care va menționa motivul retragerii unor sume de bani/lichidare/închidere conturi bancare deschise pe numele minorului
 • Copie act de identitate minor (C.I. pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani)
 • Copie certificat de naștere minor
 • Copie act de identitate al reprezentantului legal al minorului
 • Copie certificat de deces părinte decedat
 • Copie extras cont bancar

Adresele birourilor notariale către Biroul de Autoritate Tutelară precum și cererile formulate de reprezentanții legali ai minorilor, pot fi depuse la:

 • Registratura Generală a Primăriei Municipiului Brăila, ghișeul nr. 2 din Piața Independenței nr. 1
 • Fax: 0239/611.020
 • E-mail: autoritateatutelara@primariabraila.ro
Sari la conținut