Atribuții Director Executiv Adjunct D.F.P.L.

Atributii ale DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT
 
  • Raspunde de managementul domeniului sau de activitate;
  • Conduce compartimentele subordonate si raspunde de organizarea si functionarea acestora in conditii de eficienta si eficacitate;
  • Raspunde de intocmirea si gestionarea unei baze de date reale si actualizate, inclusiv in format electronic in domeniul sau de activitate;
  • Raspunde de intocmirea contului anual de inchidere a exercitiului bugetar;
  • Asigura inventarierea anuala a bunurilor materiale si valorice banesti ce aprtin municipiului;
  • Raspunde de organizarea controlului intern cu privire la domeniile de activitate subordonate
Sari la conținut