Atribuții ale Secretarului Municipiului Brăila

Secretarul municipiului indeplineste urmatoarele atributii:

  • avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si hotararile consiliului local;
  • participa la sedintele consiliului local;
  • asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;
  • organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
  • asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor cu caracter public, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
  • asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local;
  • pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
  • alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar;

De asemenea, coordoneaza activitatea:

  • Directiei Juridic Contencios (APL) si a
  • Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
Sari la conținut