Atribuțiile Direcției Strategii, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Relații Internationale

Direcția Strategii, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Relatii Internationale  are urmatoarele atributii

 •  Elaboreaza, planifica si urmareste implementarea unor programe anuale de dezvoltare locala, cu obiective clare precum: dezvoltarea unui mediu economic competitiv, dezvoltarea durabila a serviciilor publice locale, dezvoltarea si protejarea mediului inconjurator, reducerea polarizarii sociale;
 • Coordonarea tuturor activitatilor legate de supervizarea si implementarea proiectelor cu finantare externa (Programe finantate de UE: ISPA, Fonduri structurale si a altor agentii internationale);
 • Initierea si dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finantatori ai unor proiecte de dezvoltare locala;
 •  Intocmirea rapoartelor intermediare si finale vizand derularea Programelor cu finantare UE sau a altor programe, anual sau de cate ori se solicita;
 •  Colaboreaza cu serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului in ceea ce priveste monitorizarea proiectelor de dezvoltare ce se implementeaza la nivel local;
 • Coordonarea, organizarea si derularea activitatii de identificare, selectare si procurare a surselor informationale privitoare la Programele UE sau a altor surse externe de finantare;
 •  Elaborarea si redactarea aplicatiilor pentru programe si proiecte in vederea atragerii de fonduri de finantare externa pentru investitii privind imbunatatirea calitatii activitatilor din administratia publica locala si a vietii comunitatii locale in general;
 •  Redactarea proiectelor in vederea obtinerii de finantari din fonduri europene sau internationale;
 •  Stabileste contacte si tine legatura cu ONG-urile pentru devoltarea societatii civile, tine evidenta ONG-urilor din municipiu si monitorizeaza activitatea acestora in scopul crearii unui parteneriat intre administratia publica locala si ONG-uri, pentru ca impreuna sa initieze proiecte si programe concrete de dezvoltare comunitara locala;
 •  Desfasoara activitati destinate populatiei minoritare din municipiul Braila in vederea aplicarii la nivel local a strategiei Guvernului de imbunatatire a situatiei populatiei minoritare actionand pe patru directii prioritare: educatie, sanatate, locuinte sociale si locuri de munca;
 •  Asistarea si indrumarea cazurilor sociale pentru populatia minoritara de a beneficia de serviciile sociale oferite de municipalitate (ajutor social, alocatii monoparentale si complementare, ajutor pentru incalzire, cantina sociala etc.);
 •  Colaboarea cu ONG-urile pentru identificarea de oportunitati de finantare pentru proiecte de dezvoltare a populatiei minoritare;
 •  Asigura legatura cu minoritatile nationale si cultele religioase;
 •  Initierea si facilitarea unei bune circulatii a informatiilor legate de programele derulate in Primarie;
 •  Participarea la actiunile de constientizare a cetatenilor privind realizarea de programe cu finantare externa;
 •  Organizeaza, la cerere, intalniri ale cetatenilor si ale organizatiilor neguvernamentale cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea unor obiective comune europene.
Sari la conținut