Atribuții ale Viceprimarului Municipiului Brăila

ATRIBUTII ALE VICEPRIMARULUI
 
Viceprimarii municipiului îndeplinesc atribuţiile care le sunt delegate de către primar, prin dispoziţie, şi coordonează direct activitatea structurilor funcţionale ale administraţiei locale, conform organigramei.
  • Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
  • Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.*)
  •  Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
  •  Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.
  •  Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite.
  •  Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

——–

    *) Sintagma “membrilor acestuia” se referă la consilierii locali, membri ai consiliului local.
Sari la conținut