Categoria: Consultare online

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Brăila descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice “Lacu Sărat ” Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice “Lacu Sărat ” Brăila descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Adăpostului de Noapte

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Adăpostului de Noapte descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea preluării Centrelor rezidenţiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila în structura Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea preluării Centrelor rezidenţiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila în structura Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidentiale din subordinea Directiei de Asistentă Socială Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidentiale din subordinea Directiei de Asistentă Socială Brăila descarcă

Dezbatere publică  “Avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila”

Dezbatere publică  – Avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila din cadrul “Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Brăila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele menționate …

Continuare

Dezbatere publică “Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila”

În temeiul prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la “Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila”. descarcă

Actualizarea prevederilor referitoare la menținerea igienei în spatiile publice reglementate de Regulamentul pentru responsabilizarea deținătorilor de câini din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.19/30.01.2014.

În temeiul prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la “Modificarea și completarea Regulamentului pentru responsabilizarea deținătorilor de câini din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 19/2014 și modificat prin H.C.L.M. nr. 132/2014. …

Continuare

Modificarea H.C.L.M. nr. 722/20.12.2018, referitoare la aprobarea „Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru efectuarea de prestaţii pentru terţi de către Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila” şi a “Listei tarifelor percepute de Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila pentru anul 2019”

În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila privind “Modificarea HCLM nr.722/20.12.2018, referitoare la aprobarea „Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru efectuarea de prestaţii pentru terţi de către Serviciul de Transport …

Continuare

Modificarea HCLM nr. 282/27.10.2015, referitoare la aprobarea înregistrării şi ţinerii evidenţei vehiculelor şi utilajelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002

În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila privind ” Modificarea HCLM nr. 282/27.10.2015, referitoare la aprobarea înregistrării şi ţinerii evidenţei vehiculelor şi utilajelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, conform prevederilor …

Continuare

Sari la conținut