Categoria: Consultare online

Aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 referitoare la „Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 referitoare la „Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă” descarcă

Completarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017, modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 246/30.06.2017

Completarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017, modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 246/30.06.2017 descarcă

Dezbater publică – Stabilirea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale, pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Stabilirea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale, pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Brăila descarcă

Dezbatere publică – Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţii din Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la  –  “Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţii din Municipiul Brăila” descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social de zi “Centrul Comunitar Bunici şi Nepoţi” situat în Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17, aflat în administrarea Directiei de Asistentă Socială Brăila”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la  – Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social de zi „Centrul Comunitar Bunici şi Nepoţi” situat în Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17, aflat în  administrarea Directiei de Asistentă Socială Brăila” descarcă

Avizarea modificării și completării unor anexe și a formei actualizate a caietelor de sarcini ale activităților de captare a apei brute , de tratare a apei brute, de transport a apei brute și a apei potabile, de înmagazinare a apei potabile și de distribuție a apei potabile, a caietelor de sarcini ale activităților de colectare, transport, evacuare și epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice de la utilizatorii din aria delegată UAT-Municipiul Brăila

Avizarea modificării și completării unor anexe și a formei actualizate a caietelor de sarcini ale activităților de captare a apei brute , de tratare a apei brute, de transport a apei brute și a apei potabile, de înmagazinare a apei potabile și de distribuție a apei potabile, a caietelor de sarcini ale activităților de colectare, …

Continuare

Dezbatere publică –proiect de dispoziție – Instituirea sensului unic pe aleea Învățătorilor și aleea Cutezătorilor

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de dispoziție al Primarului Municipiului Brăila referitor la “Instituirea sensului unic pe aleea Învățătorilor și aleea Cutezătorilor” descarcă

Dezbatere publică –proiect de dispoziție – Actualizarea listei cuprinzând traseele pe care este permis accesul traficului greu peste 3,5 tone, în Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de dispoziție al Primarului Municipiului Brăila referitor la “Actualizarea listei cuprinzând traseele pe care este permis accesul traficului greu peste 3,5 tone, în Municipiul Brăila” descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică – formă actualizată

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică – formă actualizată descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Brăila.- formă actualizată

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Brăila.- formă actualizată descarcă

Sari la conținut