Categoria: Consultare online

Modificarea H.C.L.M. nr. 722/20.12.2018, referitoare la aprobarea „Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru efectuarea de prestaţii pentru terţi de către Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila” şi a „Listei tarifelor percepute de Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila pentru anul 2019”

În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila privind „Modificarea HCLM nr.722/20.12.2018, referitoare la aprobarea „Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru efectuarea de prestaţii pentru terţi de către Serviciul de Transport …

Continuare

Modificarea HCLM nr. 282/27.10.2015, referitoare la aprobarea înregistrării şi ţinerii evidenţei vehiculelor şi utilajelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002

În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila privind ” Modificarea HCLM nr. 282/27.10.2015, referitoare la aprobarea înregistrării şi ţinerii evidenţei vehiculelor şi utilajelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, conform prevederilor …

Continuare

Modificarea şi completarea HCLM nr. 507/30.09.2019, referitoare la Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în Municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila referitor la ” Modificarea şi completarea HCLM nr. 507/30.09.2019, referitoare la Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în Municipiul Brăila, …

Continuare

Modificarea HCLM nr. 130/30.05.2014, referitoare la Înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor confonn prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a HGR nr. 139112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002

În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila privind „Modificarea HCLM nr. 130/30.05.2014, referitoare la Înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor confonn prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu …

Continuare

Modificarea H.C.L.M. nr. 342/21.11.2008, referitoare la „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de închiriere (rent-a-car) în Municipiul Brăila”.

În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila privind „Modificarea HCLM nr. 342/21.11.2008, referitoare la „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de închiriere (rent-a-car) în Municipiul Brăila” . descarcă

Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020

În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotarare a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la „Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020”. descarcă

Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 71/28.02.2019.

Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 71/28.02.2019. descarcă

Centru de agrement Faleza Dunării

Primăria Municipiului Brăila anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Centru de agrement Faleza Dunării”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila Faleza Dunării. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila – Municipiul Brăila, Bd. Independenței, nr.16, Bl. B5 …

Continuare

Consultare publică implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila 2016 – 2023 (SIDU) – dezbatere publica 06 septembrie 2019

Consultare publică implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila 2016 – 2023 (SIDU) – dezbatere publica 06 septembrie 2019 Minuta dezbaterii publice Anexa 1 Centralizator modificări Lista actualizată SIDU Raport de monitorizare îmbunătățit

Consultare publică implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila 2016 – 2023 (SIDU)

Consultare publică implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila 2016 – 2023 (SIDU)    Anunt Centralizator Lista actualizată SIDU Raport monitorizare SIDU