Ionut Prichici

Author's posts

Servicii de elaborare studii de specialitate solicitate de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice pentru proiectul “Renovare integrată imobil Str. Pensionatului nr. 2 Brăila”

Invitație de participare în vederea realizării achiziției publice având ca obiect “Servicii de elaborare studii de specialitate solicitate de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice pentru proiectul Renovare integrată imobil Str. Pensionatului nr. 2 Brăila“ Descarcă Clarificare

ANUNȚ PUBLIC – P.U.D. inițiat de Malinche Ligia Mariana și Malinche Iulian cu obiectivul ,, Construire Locuință SP+P+1EP cu Garaj, Două Anexe Gospodărești Parter și Împrejmuire Teren” la adresa T.37, P.275/6, P.275/6, P.275/7, P.275/8 Lot12 nr. cad. 76412, din Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că în data de 16.07.2024 ora 09.30 la etajul 2 Sala de Ședințe din Calea Călărașilor nr.17, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea următoarei documentații de urbanism:             – P.U.D. inițiat de Malinche Ligia Mariana și Malinche Iulian cu obiectivul ,, …

Continuare

Anunț concurs organizat de Serviciul Public de Asistență Medicală Brăila

Anunț concurs

Lucrări privind obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru construcția aferentă obiectivului de investiții „ Consolidare și amenajare Casa de Cultură – Cartier Nedelcu Chercea” și asistență tehnică din partea unui proiectant de specialitate

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Lucrări privind obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru construcția aferentă obiectivului de investiții „ Consolidare și amenajare Casa de Cultură – Cartier Nedelcu Chercea” și asistență tehnică din partea unui proiectant de specialitate, la sediul din Calea Călărașilor nr.17 Documentatie tehnica Invitatia de participare

Servicii de verificare a documentației tehnico-economice actualizate specifice fazei I și II de proiectare realizate în cadrul proiectului ‹‹ Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila – investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii››

Invitație de participare

Lucrări privind obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru construcția aferentă obiectivului de investiții „ Consolidare și amenajare Casa de Cultură – Cartier Nedelcu Chercea” și asistență tehnică din partea unui proiectant de specialitate

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Lucrări privind obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru construcția aferentă obiectivului de investiții „ Consolidare și amenajare Casa de Cultură – Cartier Nedelcu Chercea” și asistență tehnică din partea unui proiectant de specialitate,  la sediul din Calea Călărașilor nr.17 Scenariu de securitate la incendiu …

Continuare

Invitație de participare – “Suport alimentar – masă caldă în regim catering”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: “Suport alimentar – masă caldă în regim catering”. Descarcă

ANUNȚ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare centrală panouri fotovoltaice”

MUNICIPIUL BRĂILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM  Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare centrală panouri fotovoltaice”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, T9, P112, CF 79096: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de …

Continuare

Servicii de proiectare – verificator proiecte: Proiect Tehnic+Detalii de Execuție (PT+DE), la obiectivul de investiții „ Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii de proiectare – verificator proiecte: Proiect Tehnic+Detalii de Execuție (PT+DE), la obiectivul de investiții „ Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică”   la sediul din Calea Călărașilor nr.17 Descarcă

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Parc Monument etapa a III-a”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare și modernizare Parc Monument etapa a III-a”, la sediul din Calea Călărașilor nr.17

Sari la conținut