Servicii de proiectare la Obiectivul de investiții  “ Modernizarea spațiilor publice din Cartierele Vizirului și Buzăului

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru: Servicii de proiectare: Tema de proiectare Expertiză tehnică, Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Documentație de Avizare  Lucrări intervenții (DALI), documentație tehnică în vederea eliberării certificatului de urbanism și documentații tehnice în vederea obținerii avizelor/acordurilor, inclusiv notificări/acord de mediu la Obiectivul de investiții  “ Modernizarea spațiilor publice din Cartierele Vizirului și Buzăului”, la sediul din Piața Independenței nr.1

descărcare

Sari la conținut