Retragere anunț de concurs de recrutare a funcției publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 20.10.2021 proba scrisă

În urma clarificărilor de retragere concursuri, făcute de ANFP , în data de 16.09.2021

Primăria Municipiului Brăila retrage anunțul de concurs de recrutare  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila  din data de 20.10.2021 – proba scrisă

           

Clarificări retragere concursuri ANFP

     „Având în vedere intrarea în vigoare a OUG nr. 99/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 876/13.IX.2021, prin raportare la prevederile art. II din acest act normativ prin care se modifică şi completează art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici retrage anunțurile de concurs, publicate în perioada 14.09.2021-15.09.2021, pentru concursurile de ocupare a unor funcții publice vacante/temporar vacante organizate de autoritățile și instituțiile publice din Anexă.

     Reiterăm faptul că Agenţia a solicitat Ministerului Justiției și Consiliului Legislativ comunicarea unui punct de vedere referitor la aplicabilitatea prevederilor art. II din OUG nr. 99/2021 raportat la dispozițiile art. V din OG nr. 17/2021. Astfel, Agenția va aduce la cunoștință cu celeritate punctul de vedere al autorităților competente, iar în situația în care acesta va fi formulat în sensul organizării concursurilor, procedurile de concurs vor fi reluate, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice.”

 

Afișat la avizierul instituției și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brăila în data de 17.09.2021

Sari la conținut