Acte necesare pentru înregistrarea nașterii

 • Certificat medical constatator al născutului viu eliberat de Maternitate;

 • Declaraţie, semnată de ambii părinţi, referitor la numele de familie al copilului, dacă părinţii au nume de familie diferite, dată în faţa ofiţerului de stare civilă;

 • Declaraţie, dată de părintele care declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care aceștia au domicilii diferite în actele de identitate;

 • Declaraţie privind motivul întârzierii, dacă nu s-au respectat termenele legale de declarare a naşterii, dată în faţa ofiţerului de stare civilă;

PENTRU PĂRINŢII CĂSĂTORIŢI:

 • Certificat de căsătorie – original;

 • Actele de identitate ale părinţilor – originale;

 PENTRU PĂRINŢII NECĂSĂTORIŢI:

 • Declaraţie de recunoaştere a copilului, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă şi consimţământul mamei dat în faţa ofiţerului de stare civilă;

 • Certificatele de naştere al părinţilor – originale;

 • Actele de identitate ale părinţilor – originale.

 Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

 • 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu;

 • 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

 • 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

În situaţia în care unul dintre părinti sau ambii sunt cetăţeni străini mai sunt necesare şi următoarele acte:

 • paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene – original şi traducerea legalizată a filei ce conţine datele de identificare;

 • certificatul de căsătorie al părinţilor şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi (originalul şi traducerea acestuia vor fi apostilate sau supralegalizate dupa caz);

 • interpret autorizat, în cazul în care părintele cetăţean străin/părinţii cetăţeni străini nu cunosc limba română.

 În cazul în care unul dintre părinţii sau ambii sunt minori, aceştia trebuie să se prezinte însoţiţi de reprezentantul legal.

        După împlinirea termenului de 30 de zile de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Sari la conținut